Ostvarena saradnja sa akterima Unsko-sanskog kantona

18. jula 2019. godine u sklopu projekta ”Biram Oporavak”, održan je Multisektorski sastanak sa akterima sa područja Unsko- sanskog kantona.

Sastanak je organizovan u partnerstvu sa Udruženjem roditelja „Ruka ruci“, u prostorijama Hotel Safir sa početkom u 10 sati.

Predstavnici Udruženja „Proslavi Oporavak“ predstavili su trogodišnji regionalni projekat „Biram Oporavak“, koji za cilj ima unaprijeđenje servisa za osobe u problemu ovisnosti, putem besplatnog i anonimog savjetovališta i telefonske linije 0800 28 000, te web stranica www.biramoporavak.com, i uvezivanje svih aktera unutar lokalnih zajednica, kako bi se za osobe u procesu oporavka od ovisnosti kreirala mreža podrške ka postizanju života bez droge.

Jedna od tema sastanka je bila i stigma zbog koje se osobe u problemu, a naročito mladi, veoma teško odlučuju da potraže pomoć u zvaničnim institucijama, što je veoma vidljivo u manjim sredinama gdje se svi poznaju.

Diskusiji i razmjeni iskustava u kojoj je učestvovalo ukupno 25 predstavnka policije, centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje i NVO sektora sa svih općina USK, svoj doprinos kreiranju zaključaka dala je i Ministrica zdravstva, rada i socijalne politike dr. Nermina Ćemalović, te predstavnica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Centre za metalno zdravlje Cazin i Sanski most smo posjetili i dogovorili buduće korake ka uspostavljanju dugoročnije saradnje.

Prilog koji je uradio RTVUSK i radio Bihać možete pogledati na linku ispod:

 

 

Autor vijesti: Mulka Nišić