Zloupotreba kokaina

Stvarne posljedice upotrebe kokaina

 

Šta je kokain?

Kokain je vrsta droge koja povećava razinu dopamina u mozgu. Dopamin je neurotransmiter povezan sa “euforičnim” emocijama, regulacijom pokreta i procesiranjem nagrade (savršeni krug navike = znak ili okidač, rutinska radnja ili djelovanje). Također je povezan sa znatnim rizikom od razvijanja ovisnosti/zavisnosti ili zloupotrebe, što dovodi do povećanog rizika od:

 • Psihičkih poremećaja
 • Bolesti
 • Smrti

Kokain je privlačan kao supstanca zbog percipiranih pozitivnih učinaka na raspoloženje, motivaciju i energiju. Može se konzumirati pušenjem, šmrkanjem ili intravenozno (ubrizgavanjem).

Tinejdžeri i zloupotreba kokaina

Zloupotreba kokaina je relativno česta pojava među adolescentima. U ranijoj dobi zloupotreba povećava rizik od razvijanja ovisnosti, te zakonskih i psihijatrijskih problema kasnije u životu.

Da biste spriječili zloupotrebu droga kod vašeg tinejdžera, jako je bitno da razgovarate sa njima. Pobrinite se da razumiju opasnost nelegalnih droga i lijekova na recept, te vodite računa o njihovom ponašanju, prijateljima i naglim promjenama.

Kako kokain izgleda i miriše?

Možda se brinete da neko iz vaše porodice ili vašeg okruženja koristi kokain, ali ne znate kako prepoznati to. U većini slučajeva kokain je bijeli prah, nema poseban miris, ali možete prepoznati po mirisu dima kad se puši.

Znakovi i simptomi

Fizički simptomi

Konzumiranje kokaina može izazvati aritmiju i srčani udar, što može biti fatalno. Ostali fizički simptomi uključuju:

 • Upalu srčanog mišića
 • Prsnuće aorte, glavne arterije koja vodi od srca
 • Ozbiljno pogoršanje zdravlja i kvalitete života zbog smanjene srčane funckije ili drastičnog gubitka krvi

Zatajenje srca izazvano kokainom povećava rizik od moždanog udara ili oštećenja mozga zbog isprekidanog dotoka krvi u mozak. Zloupotreba ove droge je povezana i sa oštećenjem bubrega, dugotrajna upotreba izaziva zapaljenje važnih mikrostruktura.

Tipični znakovi i simptomi konzumiranja također uključuju:

 • Povećanu razdražljivost
 • Izljeve entuzijazma
 • Nesanicu
 • Hiperaktivnost
 • Curenje ili krvarenje iz nosa
 • Mišićne tikove
 • Promjene u koncentraciji ili fokusu

Psihološki simptomi

Zloupotreba kokaina vremenom izaziva promjene u biokemiji mozga. Ove promjene su povezane sa povećanom željom za kokainom, i bihevioralnim abnormalnostima koje uključuju:

 • Neuobičajno nepravilno ponašanje (može da rezultira u nenamjernim traumama stečenim u nesrećama)
 • Psihotične simptome
 • Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje

Promjene u mozgu

Zloupotreba kokaina vremenom izaziva promjene u biokemiji mozga. Ove promjene su povezane sa povećanom željom za kokainom, i bihevioralnim abnormalnostima koje uključuju:

 • Neuobičajno nepravilno ponašanje (može da rezultira u nenamjernim traumama stečenim u nesrećama)
 • Psihotične simptome
 • Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje

Čak i korisnici koji ponekad koriste kokain rizikuju neurološka oštećenja. “Rekreativna” upotreba je povezana sa smanjenom kontrolom ponašanja, pokreta, reagovanja na stimunalse iz okoline, i izvršavanje svakodnevnih aktivnosti. Dugoročno, kokain uzrokuje kognitivne poteškoće, poremećaje pažnje, i otežan proces donošenja odluka.

Ostali rizici

Drugi rizici uključuju bolesti koje se prenose krvlju kao što su HIV ili hepatits C zbog intraveozne upotrebe kokaina korištenjem istih ili nesteriliziranih igala.

Čak i korisnici koji ponekad koriste kokain imaju povećan rizik od neuroloških oštećenja. “Rekreativna” upotreba je povezana sa smanjenom kontrolom ponašanja, pokreta, reagovanja na stimulanse iz okoline, i izvršavanja svakodnevnih aktivnosti. Dugoročno, kokain uzrokuje kognitivne poteškoće, poremećaje pažnje, i otežan proces donošenja odluka.

Oporavak

Proces oporavka od ovisnosti o kokainu traži procjenu stanja pacijenta ovisno o količini uzimanja. Koraci unutar procesa uključuju postizanje apstinencije, izbjegavanje stvaranja druge ovisnosti i poboljšavanje mentalnog zdravlja ovisnika/zavisnika kao i liječenje depresije i anksioznosti.

Moderni programi tretmana koriste različite oblike savjetovanja ili terapije za rješavanje pitanja oko zloupotrebe i ovisnosti/zavisnosti. Tretmani koje su se pokazali kao efektivni su:

 • Rezidencijalni rehabilitacioni centri
 • Kognitivno bihevioralna ili realitetna terapija – ispituje ulogu zloupotrebe droga u životu pacijenta, te razvija vještine kako da se izbjegne povratak ponovnom korištenju, edukaciju o ovisnostima, edukaciju o prevenciji povratka u ovisnost
 • Grupe samopomoći

Ako ste svjesni da daljnja konzumacija kokaina donosi posljedice koje ne možete sami prevazići. Nazovite. Vrijeme je. Naši savjetnici mogu pružiti pomoć u pronalaženju programa liječenja koji vam je potreban. Potraži pomoć!