Zloupotreba Metadona

Liječenje metadonom

 

Da li je metadon štetan?

Tretman ovisnosti/zavisnosti od opijata često zahtijeva drugi opijat kao mjeru podrške kada pacijent prestane uzimati supstancu o kojoj je ovisan. Metadon je lijek sa produženim djelovanjem, te se koristi u cilju smanjenja intenzivnog nagona za nastavkom traženja i upotrebe ilegalnih opijata kao što je heroin.

Metadon je lijek koji se dobiva na recept, a propisuje ga stručno medicinsko osoblje. Zloupotreba metadona je jako rasprostranjena i sa sobom nosi određene rizike. Iako metadon ne proizvodi opijenost na isti način kao heroin, može se zloupotrebljavati da izazove iste efekte kao i većina opijata: sedaciju/smirenost, opuštanje i smanjenje tjeskobe.

Metadon ima potencijal da bude štetan i zloupotrijebljen, jer u svojoj biti on samo spriječava pojavljivanje apstinencijske krize. Simptomi ovisnosti koji su i psiho-fizičke prirode, ovim putem ne mogu biti u adekvatnoj mjeri tretirani. S druge strane, metadon kao jedan od primarnih odgovora na opijatsku ovisnost pomaže ljudima u stabilizaciji njihove ovisnosti/zavisnosti gdje je ciljna grupa manje izložena predoziranju, zarazi sa krvlju prenosivim bolestima (HIV, HEP C).

Metadon nije isto što i mephedron ili meth, koji pripadaju drogama iz klase stimulansa.

Kratkotrajni efekti metadona

Kratkotrajni efekti metadona mogu uključivati ​​slijedeće:

 • Osjećaj euforije
 • Sedacija/Smirenost
 • Pospanost
 • Opuštenost

Efekti metadona su slični efektima heroina, ali manje intenzivni i dugotrajniji (mogu trajati do 24 sata, dok efekti heroina traju oko 2-3 sata).

Nuspojave

Metadon usporava reakcije, što čini da osoba izgleda više letargično i a njeni pokreti su više usporeni.

Također, može doći i do naglih promjena raspoloženja, osobito kada je u tijelu razina metadona niska, koje su na kontinuumu između stanja depresije i manije, što može staviti dodatni pritisak na zdravlje i odnose sa drugima..

Druge nuspojave uključuju:

 • Sužene zjenice oka
 • Respiratorna depresija (hipoventilacija)
 • Mučnina

Simptomi predoziranja uključuju:

 • Otežano disanje / plitko disanje
 • Hipotenzija (niski krvni tlak)
 • Trzanje mišića
 • Mučnina i povraćanje
 • Cijanoza (plavkasti nokti i usne)
 • Koma

Posebna opasnost od predoziranja može nastupiti uslijed konzumiranja metadona i drugih opijata, lijekova i alkohola.

Nemojte čekati ako vidite znakove predoziranja metadonom. Odmah zatražite pomoć!

Dugotrajni efekti metadona

Postoji visok rizik od predoziranja metadonom, što se često događa kada se metadon pomiješa s drugim supstancama, uključujući alkohol i benzodiazepine.

Osim toga, dugotrajne posljedice zloupotrebe metadona su gotovo jednako loše kao i one od heroina. Metadon  dovodi do narušavanja sposobnosti rasuđivanja, a također može dovesti do srčanih problema, baš kao i drugi opijati.

Ovisnost o metadonu

Metadon sam po sebi, zbog toga što su efekti tako slični heroinu, izaziva ovisnost,  iako je najzastupljeniji u tretiranju ovisnosti o heroinu. Zloupotreba i uzimanje metadona u većim količinama od propisanih također izaziva ovisnost.

Oporavak

Prekid uzimanja metadona je proces koji se obično odvija u tri stadija. Obično osobe počinju s visokom dozom koja se postepeno smanjuje po 5 mg. To osigurava spor, ali olakšavajući proces prekida uzimanja metadona. U svakom slučaju doći će do negativnih posljedica i simptoma apstinencijske krize uzrokovanih prekidom uzimanja metadona, ali to neće biti tako neugodno, kao što bi bilo da se terapija naglo prekine.

Kako se doze smanjuju, započinje se sa nekim vidom psihosocijalnog tretmana. Kognitivno bihevioralna ili realitetna terapija mogu pomoći pomažu da ovisnik/zavisnik izgradi mehanizme koji bi osigurali da u budućnosti ne dođe do ponovne zloupotrebe metadona ili nekog drugog opijata. Drugi oblici psihosocijalnog tretmana uključuju motivacione razgovore za uključivanje korisnika korisnika u proces rehabilitacije i resocijalizacije.

Neke osobe, po završetku supstitucijske terapije metadonom odlaze na rehabilitacijske programe i na kontinuirano liječenje.

Rezidencijalni rehabilitacijski programi podrazumijevaju boravak u centru za rehabilitaciju (terapijskoj zajednici ili komuni) za vrijeme trajanja liječenja, što omogućava da se vanjske smetnje eliminiraju i oporavak od ovisnosti/zavisnosti bude primarni fokus.

Rezidencijalni rehabilitacijski centri sprovode programe koji su bazirani na potrebama pojedinaca u oporavku. Tipičan dan u Centru može uključivati grupnu terapiju, indvidualnu terapiju, rekreacijske aktivnosti dizajnirane da vam pomognu naučiti kako funkcionisati bez droge, edukativne grupe vezane za ovisnost, treninge za sticanje vještina, tehnike za prevenciju recidiva, te određene vjerske službe.

Izvanbolničko savjetovanje za mentalno zdravlje, drogu i alkohol te grupe samopomoći koje provode organizacije civilnog društva također predstavljaju važan faktor u procesu oporavka ovisnika/zavisnika o metadonu. 

Redovno sudjelovanje na grupnim sastancima pomaže u osnaživanju pojedinaca da održe apstinenciju te predstavlja podršku u procesu resocijalizacije u društvo.

Resocijalizacija je krucijalni dio dugoročnog oporavka od bilo kakve (zlo)upotrebe droga ili lijekova, pa tako i metadona.

Da biste pronašli odgovarajući tretman, nazovite nas! Savjetnici za upravljanje procesom oporavka vas mogu ohrabriti da je moguće prevazići ovisnost. Oni vam mogu ponuditi podršku i smjernice u pronalaženju pravog programa za vas. Vrijeme je. Potraži pomoć!