28.10.2021. SAD: Lični karakter i aktivizam za oporavak

„ Samo zato što si osoba ne znači i da imaš karakter“ – Vulf, Petparačke priče (Pulp Fiction)

„ Čovjek mora imati principe“ , Bunk/Omar, Žica

Koja je uloga ponovne izgradnje osobe//karaktera u oporavku od ovisnosti? U aktivizmu u oporavku? Više puta sam se vraćao na ova pitanja tokom mog odraslog života, naročito jer su mladi zagovornici oporavka tražili moje smjernice o tome kako da najbolje iskoriste svoje proživljeno iskustvo oporavka kao katalizator društvene promjene. Efikasno zagovaranje oporavka i iskustvena podrška u oporavku zavise o opsegu, dubini znanja i vještina osobe, ali je jednako važna i ova dimenzija ličnog karaktera.

Nedavno sam slušao intervju sa Pati Smit, poznatom pjevačicom/tekstopiscem/pjesnikinjom. Kada je bila mlada i borila se da razvije svoj zanat, tražila je savjet od Vilijama Barouza, autora  knjige „Junkie“ i drugih poznatih romana i zbirki eseja. Barouz je podijelio ono što je Pati kasnije navela kao neprocjenjive smjernice: „Izgradi dobro ime i pazi na svoju reputaciju. Ne pravi kompromise i ne brini o tome da li ćeš zaraditi velike pare. Vodi računa da radiš dobro posao i pravi dobre izbore. Ako izgradiš dobro ime, to će biti njegova vlastita valuta“.

Izazov u oporavku jeste kako ponovno izgraditi ime (karakter) koje je opustošeno nakon iskustva ovisnosti. Izazov u zagovaranju oporavka jeste kako iskoristiti plodove obnove tog karaktera kao oslonac za pomoć drugima. Kao što Barouz sugeriše služenje nečijem cilju zahtjeva temelje ličnog integriteta. To, s druge strane, zahtijeva ličnu misiju/viziju (Šta želim postići?) i lične principe (Koje su to lične vrijednosti i principi koji će me voditi na putu ka cilju?).

Formulisao sam, dolje navedenu, izjavu o misiji/viziji ličnog zagovaranja u kasnim 1990-im i razvio srodan princip za vođenje i evaluiranje mojih napora.

Moja misija je preusmjeriti fokus problema sa alkoholom i drogama, od fokusa na patologiji povezanoj sa ovisnošću i tretmana ovisnosti ka fokusu na prevalenciju, puteve, faze i stilove dugoročnog oporavka za pojedince, porodice i lokalne zajednice. 

To ću učiniti na sledeći način:

 • Dokumentovanjem istorije oporavka od ovisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama;
 • Podržavanjem kulturne i političke mobilizacije ljudi u oporavku, njihovih porodica i saveznika putem novog pokreta za zagovaranja oporavka od ovisnosti;
 • Zagovaranjem radikalnog preoblikovanje liječenja ovisnosti – od modela akutne njege do modela održivog upravljanja oporavkom umetnutih u sistemime njege orijentisane na oporavak;
 • Sprovođenjem istraživanja fokusiranih na oporavak;
 • Pružanjem edukacija usmjerenih na oporavak – za javnost, kreatore politika, stručnjake za ovisnost, stručnjake za opravak sa proživljenim ličnim iskustvom zavisnosti i oporavka kao i za ostale zdravrstvene radnike iz srodnih oblasti;
 • Radeći na integrisanju primarne prevencije, smanjenja štete, rane intervencije, liječenju zavisnosti i dugotrajne podrške u oporavku; te
 • Mentorisanjem budućih generacija zagovornika oporavka

Kako bih povećao svoju učinkovitost kao zagovornik oporavka, nastojaću da budem dosljedan sljedećim radnjama i vrijednostima:

 • Ne javljati se (prvo oporavak, trezvenost, jednostavnost, samo-upravljanje);
 • Balansirati brigu o mojim potrebama i potrebama mojih najbližih sa mojim aktivnostima služenja (briga o sebi, ravnoteža, harmonija);
 • Slušati i pomagati drugima (služenje, empatija, prihvatanje, saosjećanje, altruizam, velikodušnost, ljubaznost, ljubav)
 • Suzdržavati se od radnji koje bi nanijele štetu drugima (ne nanosi štetu, savjesno odbijanje);
 • Podržavati ličnu slobodu onih kojima služim ( autonomija, izbor, osnaživanje);
 • Govoriti istinu (iskrenost, otvorenost, transparentnost, autentičnost);
 • Cijeniti služenje drugima i zajednici više nego sopstvenu važnost (poniznost);
 • Prepoznati višestruke načine i stilove oporavka i njihove kulturalne kontekste (tolerancija, poštovanje)
 • Težiti razumijevanju onih čiji me postupci vrijeđaju (empatija, opraštanje);
 • Težiti novim znanjima i propitivati sve (kritičko mišljenje, skepticizam, znatiželja, kreativnost, samorazvoj, kompetentnost);
 • Održavati svoja obećanja (vjernost, lojalnost, pouzdanost);
 • Vrijedno raditi (dužnost, marljivost, doslednost, izdržljivost, upornost);
 • Biti pošten i pravičan u mojim postupcima ( lična pravda)
 • Zagovarati za one kojima je uskraćena vidljivost i pristup resursima (socijalna pravda);
 • Poštovati povjerljivost (diskrecija, privatnost);
 • Tražiti savjete predaka i mentora (čast, poniznost, svijest o ograničenjima);
 • Priznavati  greške i nadoknaditi štetu svim povrijeđenim osobama (restorativna pravda, restitucija);
 • Mudro koristiti resurse za opšte dobro (upravljanje);
 • Izražavati zahvalnost za napore i doprinose drugih (zahvalnost, milost);
 • Pronalaziti najbolje čak i u najgorim trenucima (smisao, optimizam, radost, nada, ljepota, humor);
 • Prepoznati i razlikovati vrijeme za hitnost i vrijeme za strpljenje (mudrost, upornost);
 • Težiti saradnji, ali prihvatiti sukob kada je to potrebno, pokazujući ljubaznost i uljudnost u oba slučaja (saradnja, hrabrost, građanska neposlušnost).

Moja lična misija/vizija ostala je nepromijenjena u godinama nakon njenog stvaranja, ali moj lični princip je rastao kako sam razvijao dublju svijest o svojim slabostima i ograničenjima.

Takav primjenjiv set vrijednosti i čini gradivne elemente karaktera. Obogaćuje iskustvo oporavka, stišava djetinjasto traženje pažnje samo-zaljubljivog ega i omogućuje saosjećanje i brigu za druge. Postajemo oosba koja je nezavisnija i koja doprinosi kada formulišemo i živimo po principima. Hoćemo li savršeno slijediti bilo koji takav lični princip? Ne. Hoće li se desiti da nekad ne ispunimo neku od ovih težnji tokom cjeloživotnog služenja? Neizbježno, a u mom slučaju i često. Ali u izgradnji karaktera ne radi se o savršenstvu; radi se o svjesnom i progresivnom zatvaranju jaza između naših aspiracijskih vrijednosti i naših svakodnevnih odluka i postupaka.

Ako se želimo pridružiti predstavnicima onih koji stavljaju lice i glas na iskustvo oporavka, onda moramo marljivo raditi na učvršćivanju karaktera iza tog lica i glasa.

Ne možemo uspjeti samo svojim riječima da se pozivamo na društveni aktivizam utemeljen na vrijednostima ako ne modeliramo razumnu podudarnost s tim vrijednostima u našem svakodnevnom životu. Naša valuta, naš društveni kredibilitet, naše IME kao aktiviste zavisi o kvalitetu karaktera iza lica i glasa oporavka. Oporavak se podjednako odnosi na otkrivanje i stvaranje novog sebe kao i na uklanjanje destruktivnih odnosa s drogom i pronalaženje izgubljenog sebe. Kao što Barouz sugeriše, u oporavku tvoje ime je tvoja valuta, a tvoje ime je tvoj karakter.

Izvor: http://www.williamwhitepapers.com/